POĎAKOVANIE

Ďakujeme Nadácii pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí" za podporu nášho projektu "Voľný čas bezpečne".