Krúžky

V detstve, dospelosti aj v starobe mávajú ľudia rôzne záľuby. My sa snažíme, prostredníctvom rôznorodých krúžkov a kurzov, poskytnúť záujemcom možnosť vyžitia sa v ich obľúbenej činnosti alebo zručnosti v každom veku. Je to akési vytrhnutie zo stereotypu, forma relaxácie, psychického odpočinku a zábavy. Krúžky a kurzy sú určené pre deti i dospelých. Veľa aktivít je primárne určené pre rodičov s deťmi. Ponúkame krúžky športovo aj umelecky zamerané.